Algemene voorwaarden

Welkom bij Lekker Ann'ders


Algemene voorwaarden

Lekker Ann'ders kiest voor een gezonde levensstijl waarbij gevarieerde en dagverse gerechten een belangrijke rol gaan spelen. Als klant bij Lekker Ann'ders gaat u akkoord met volgende algemene voorwaarden.Lekker Ann'ders behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen, gelieve ze dus te controleren alvorens u een bestelling plaatst.

1. Bedrijfsinformatie

Lekker Ann'ders - St-Amandusstraat 15 - 8540 Deerlijk - BTW: BE 0643.706.351

2. Bestellingen en leveringen

De bestelling wordt geplaatst via onze website www.lekkerannders.be.

Op weekdagen worden online bestellingen die voor 9u30 ’s morgens worden doorgegeven ’s middags tussen 11u30 en 12u uitgeleverd op de gekozen leverplaats indien deze op onze gebruikelijke leveringsronde ligt. In schoolvakanties gelden er afwijkende leveringsmomenten. De info hieromtrent wordt minstens een week vooraf aan de klant gecommuniceerd via de website.

Voor andere online bestellingen buiten de bedelingsronde wordt er regeling afgesproken tussen de klant en Lekker Ann'ders.

Enkel na ontvangst van een bevestigingsmail is de verkoop afgesloten. Wanneer er door technologische reden geen bevestigingsmail werd ontvangen binnen het uur, gelieve contact op te nemen. Het niet ontvangen van een bevestiging geldt niet als reden om de verkoop te verbreken.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle informatie m.b.t. de bestelling en levering na te kijken op correctheid.

Als we niet in staat zijn om uw levering uit te voeren of als de levering door overmacht (weer, staking, motorpech, verkeersproblemen, in gebreke blijven van leveranciers) dan zijn wij niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of ongemak.
Wijziging van leveringsadres moet doorgegeven worden binnen de besteltermijn

3. Annulatie en herroepingsrecht

Een annulering moet minimum 2 dagen voor de leveringsdag per mail aan info@lekkerannders.be worden doorgegeven. Bij laattijdige annulering blijft het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd. Bij tijdige annulatie betalen wij het volledige bedrag van de bestelling terug of reserveren we dit bedrag voor een nieuwe bestelling.
Wijzigingen aan een bestelling zoals latere leveringsdag, wijziging van samenstelling pakket wordt beschouwd als een annulatie.
Omdat wij verse gerechten leveren met een beperkte houdbaarheid, is er geen herroepingsrecht van toepassing zoals wettelijk bepaald.

4. Prijs

Alle aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. Indien er extra leveringskosten en/of administratiekosten zouden worden aangerekend, dan worden die apart vermeld. Alle prijzen zijn per gerecht, per persoon.

5. Betaling

De betaling gebeurt onmiddellijk bij de bestelling. Er kan alleen betaald worden met de bij de bestelling aangegeven betaalwijzen: Bancontact of creditcard. Wanneer achteraf blijkt dat een bedrag niet kon worden geïnd, dan zal het bedrag opgevraagd worden per mail en zal er 5 euro administratiekosten aangerekend worden.

6. Garantie en terugbetalingen

Gelieve uw pakket zo snel mogelijk te controleren en ons onmiddellijk (ten laatste de volgende dag) op de hoogte te brengen mocht er iets niet in orde zijn met de bestelling. Dit kan per mail naar info@lekkerannders.be of via de contactmogelijkheden op onze website. Nadien vervangt elk recht op vervanging of compensatie. Bij schade of gebreken aan de geleverde maaltijden, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.

7. Voedselagentschap

Lekker Ann'ders voldoet aan de bepalingen van het Federaal voedselagentschap. (FAVV)

8. Voedings- en gezondheidsinformatie

Conform de wetgeving worden onze gerechten afgekoeld. De houdbaarheid kan gegarandeerd worden als het product op 4°c bewaard wordt. Een vers product dat de warm bewaard wordt, kan tot bolvorming van de verpakking leiden. De uiterste verbruiksdata die zijn aangeduid op de verpakking moeten worden gerespecteerd.

Onze maaltijden kunnen voor sommige personen niet geschikt zijn (allergenen worden vermeld bij het detail van het gerecht). Gelieve uw arts, diëtist of naturopaat te vragen om advies hierover.
Hou er ook rekening mee dat onze maaltijden vervaardigd worden in een werkplaats waar ook andere producten worden vervaardigd. Hierdoor kunnen sporen van glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis of producten van vis, aardnoten, soja, melk (lactose), noten, selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide, lupine en weekdieren aanwezig zijn in onze producten.
De info die we publiceren op onze website of via andere media gaat over gezondheid en voeding in het algemeen. Het gaat hier niet om medische informatie.
Specifieke vereisten of het bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van gezondheid of een dieet kunnen door ons niet worden gegarandeerd.

9. Website

De toegang tot de website kan occasioneel beperkt worden om herstellingen, onderhoud of wijzigingen mogelijk te maken.Lekker Ann'ders kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. We gaan de toegang tot de website steeds zo snel mogelijk herstellen. Bij onbeschikbaarheid van de website, blijven onze normale bestel- en annuleringstermijnen van kracht.
Wij streven naar een zo perfect mogelijke service, maar wij kunnen niet garanderen dat onze website diensten volledig foutloos zijn. Indien u een fout opmerkt op onze website, gelieve dit dan per kerende te laten weten aan info@lekkerannders.be. Wij proberen dit dan zo snel mogelijk recht te zetten.
Wij proberen zo volledig en correct mogelijk te zijn wat de informatieverstrekking betreft op onze website of andere media, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld mocht dit niet het geval zijn. Zonder afbreuk aan uw rechten te doen, behouden wij ons het recht om alle onvolledigheden /fouten te corrigeren en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze onvolledigheden /fouten of voor het gebruik van dergelijke informatie.

10. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal en informatie) is beschermd door copyright en andere van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van het materiaal of de inhoud van de website gereproduceerd, veranderd, gekopieerd, gedistribueerd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder onze schriftelijke toestemming. Als een onderdeel van deze website wordt gebruikt zonder onze toelating zullen wij onze intellectuele eigendomsrechten uitoefenen. Onze namen en logo’s zijn beschermd. Het gebruik ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

11. toepasbaar recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing voor overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.
Bij eventuele geschillen kan gebruik gemaakt worden van het nieuwe Europese online platform voor buitengerechterlijke regeling van consumptiegeschillen. http://ec.europa.eu/odr. Indien één van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid en de toepasbaarheid van de overige algemene voorwaarden aantasten.